© VeMiBo s.r.o 2017 KOMPLETNÉ INŠTALÁCIE  Realizácie rozvodov vody a kúrenia Vykonávame kompletné inštalácie rozvodov, vody a kúrenia pri výstavbe a rekonštrukciách rodinných domov a bytov. Pri ich realizácii vychádzame z požiadaviek zákazníka a ponúkame poradenstvo. Aby bolo možné dielo odovzdať kvalitne prevedené a v čo najskoršom možnom termíne. Výber materiálov a zariadení sa prispôsobuje možnostiam a nárokom zákazníka. Podľa záujmu zabezpečíme realizáciu do finálnej podoby aj s osadením sanity. S ohľadom na jeho vkus zabezpečíme dodanie potrebných výrobkov za výhodných podmienok. • Výmena vodomerov (overených meradiel) • Akumulačné nádrže • Bojlery • Tepelné čerpadlá • Plynové kotle • Elektrokotle • Expanzné nádrže • Podlahové vykurovanie • Vykurovacie telesá